Collectieve deal energie 2022

De eerste collectieve deal van eso-x is hier!
We hebben onderhandeld met de leveranciers die als duurzaamste uit ons onderzoek kwamen. Als je via eso-x bij hen een contract afsluit, doen zij nog een stapje extra om onze samenleving te verduurzamen. Dus doe mee!

Hoe werkt het?

1. Klikken

Klik op de logos en knoppen hieronder. Je gaat naar de site van de leveranciers via een speciale link.

2. Afsluiten

Sluit je energiecontract af. Je krijgt het normale tarief wat deze leverancier biedt. 

3. Verduurzamen

Eso-x ontvang voor elk contract gemiddeld 30€ wat in een biodiversiteitsherstel-project wordt gestoken 

(Zie hieronder waarom dit zo belangrijk is en hoe we dit doen ▼)

Waarom deze energieleveranciers?

We benaderen alle leveranciers die goed uit onze ranking komen. We gaan met hen allemaal in gesprek om te kijken of zij nog een stap extra willen doen. De leveranciers die dat willen, zie je hieronder.

Echter, niet alle energieleveranciers zijn hiervoor bereikbaar, of ze zijn niet bereid om hier aan mee te doen (b.v. omdat het niet in hun bedrijfsvoering past, of omdat ze het simpelweg te druk hebben). Daarom vind je hieronder niet alle koplopers uit de energieranking.

Vattenfall is de grootste investeerder in hernieuwbare energie in Nederland.

Vattenfall is van orgine een Zweeds staatsbedrijf, opgericht in 1909. Nu werkt Vattenfall ook in Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland en de UK. 

Vattenfall heeft niet altijd als het liefste jongetje in de klas bekend gestaan, en heeft zelfs de Climate Greenwash Award gewonnen in 2009 … Echter, dit neemt niet weg dat Vattenfall veruit de grootste investeerder in duurzame energiebronnen in Nederland is (binnen de consumenten Energieleveranciers). 

We ontvangen 40€ als je een contract bij Vattenfall afsluit. Als je alleen voor gas óf stroom gaat dan ontvangen we 20€. Dit stoppen we direct in het project hieronder ▼  

om | nieuwe energie is een van de koplopers op het gebied van energie coöperaties.

Energie in Nederland kan nu écht anders. Niet langer commercieel, maar coöperatief. Zodat de winst niet verdwijnt richting (buitenlandse) aandeelhouders, maar in handen blijft van de lokale gemeenschap. En 100% duurzaam. Maar dan niet ‘vergroend’ met certificaten, maar door deze op te wekken met zonnepanelen en windmolens in ons eigen land, zodat we steeds minder afhankelijk worden van het buitenland.

Dit zijn de voordelen van de enige landelijke non-profit energieleverancier om | nieuwe energie, een collectief van 66 energiecoöperaties die volledig groene energie opwekken in jouw eigen buurt. De winst komt direct ten goede aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten en structurele tariefverlaging. Zo zet dit collectief concrete stappen richting een duurzame energievoorziening en dáár plukken de klanten direct de vruchten van.

Ben jij ook klaar om voor écht andere energie te kiezen?

We ontvangen 20€ als je een contract bij om | Nieuwe Energie afsluit via eso-x. Dit stoppen we direct in het project hieronder ▼  

Er is nog een deal in de maak met een andere leverancier. Nog even geduld. We sturen een bericht zodra deze deal beschikbaar is!

Wat gaan we doen met het geld?

Duurzaam project: biodiversiteitsherstel Nederland

Wat gaan we precies doen met het geld dat we van deze energieleveranciers krijgen? Ons onderzoek heeft laten zien dat het herstel van biodiversiteit minstens net zo dringend is als de reductie van broeikasgassen, zo niet dringender. Zie onze artikelen over de wetenschappelijke definitie van duurzaamheid, onze energieranking, en ons artikel over boeren en stikstof. De opbrengst van deze collectieve deal gaat daarom naar biodiversiteitsherstel in Nederland. Herbebossing is zo belangrijk dat we ons niet af moeten vragen óf energiebedrijven zich hiermee bezich moeten houden, we moeten ons afvragen hoe we álle bedrijven hierin mee kunnen krijgen!

Wat hebben we hiermee bereikt?

Zoals je kunt lezen in onze energieranking waren er slechts twee energieleveranciers die investeren in herbebossing van Nederland. Greenchoice en Clean Energy. Dankzij onze onderhandelingen is het aantal leveranciers dat werkt aan biodiversiteitsherstel nu verdubbeld!

Hoe gaan we dit aanpakken?

We moeten dit wel slim aanpakken. De bomenplant initiatieven vliegen je tegenwoordig om de oren, maar toch is de hoeveelheid bos in Nederland afgenomen de laatste jaren! Dat is zonde, want het is wel degelijk het verlies van habitat dat hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het verlies aan biodiversiteit (met stikstof uitstoot op nummer 2). Het moet dus gaan om het aantal vierkante (kilo)meters natuur die erbij komen, en niet om het aantal bomen wat geplant wordt. Bestaande infinitieven die bomen planten kopen zelden zelf grond aan. Ze werken bijna altijd met externe partijen die de grond leveren of ze planten juist bomen om bestaande bossen te herstellen.

Eso-x zet daarom een intern fonds op speciaal voor de aankoop van land die vervolgens omgezet kan worden in natuurgebied. Op die manier garanderen  we dat er daadwerkelijk natuur bij komt in Nederland. Op het moment dat voldoende geld in de pot zit investeren we dit in een stuk grond. We zijn al in overleg met Probos en Natuurmonumenten om te kijken hoe dit het beste kan. 

Collectieve deals in de toekomst

De collectieve deal die we nu aanbieden is simpel. We krijgen een korting, die korting steken we in een project om Nederland te verduurzamen. Maar in de toekomst, kunnen we veel verder gaan dan dat:

Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer er te onderhandelen valt. We kunnen dan ook gaan kijken wat er binnen de energieleveranciers kan verbeteren. We kunnen er dan bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat investeringen in zonne- of windparken niet alleen zo gedaan worden dat ze zoveel mogelijk geld opbrengen voor de energielverancier zelf, maar juist zo dat ze zoveel mogelijk opbrengen voor Nederland. We kunnen kijken waar zonne-/windparken geplaatst moeten worden zodat het stroomnet minder overbelast wordt, en we kunnen handig plannen zodat er ook op de juiste plek plaats is voor bossen of beschermde gebieden voor vis in de noordzee. Ook kunnen we gaan kijken of energiebedrijven wel gebruik maken van duurzame banken en verzekeringen, en of ze hun werknemers over de hele wereld niet te ongelijk behandelen. 

Kortom, met hoe meer mensen we samen onderhandelen, hoe sterker we staan, en hoe optimaler onze aanpak van duurzaamheid kan zijn. 

explore some more:

Leave a Reply