Collectieve deal energie 2023

In 2022 hebben we met de eerste supporters van eso-x succesvol een wetenschappelijke energieranking gemaakt, en voor het eerst een collectieve energiedeal gesloten voor meer duurzaamheid.
Nu is het tijd om voor te bereiden op 2023. We willen wederom met zoveel mogelijk Nederlanders samen gaan onderhandelen, voor nog meer actie van energieleveranciers. Zet hier je digitale handtekening onder onze petitie om mee te doen!

Hoe werkt het?

1. Teken de petitie

Zet hieronder je digitale handtekening. We gaan namens alle ondertekenaars onderhandelen met de energieleveranciers.

2. Onderhandelen

We gaan onderhandelen met de energieleveranciers, en we eisen:

► Meer en snellere investeringen in duurzame energiebronnen, om zo de opwarming van de aarde tot 1.5 ℃ te beperken.

► Betere afstemming op het huidige
(overbelaste) stroomnet.

► Aandacht voor, en afstemming op
andere aspecten van duurzaamheid
(zoals biodiversiteit).

3. Speciaal contract

Je ontvangt een mail met de resultaten van onze onderhandelingen. 

Je kan via eso-x een speciaal energiecontract afsluiten bij de energieleveranciers die het meeste actie gaan ondernemen. Voor iedereen die overstapt gaan zij een stap extra doen. 

Je kan op dit moment zelf beslissen of je van dit speciale contract gebruikt maakt. Dat zal ongeveer een jaar lang mogelijk zijn. Je ontvang ook de precieze voorwaarden en prijzen.

Teken de petitie!

Ja!

Ik wil dat energielveranciers:

► Meer en sneller investeren in duurzame energiebronnen, om zo de opwarming van de aarde tot 1.5 ℃ te beperken.

► Investeringen beter afstemmen op het huidige (overbelaste) stroomnet.

► Meer aandacht geven aan, en afstemmen op andere aspecten van duurzaamheid (zoals biodiversiteit).

0
Mensen steunen de onderhandelingen al!

Waarom deze standpunten?

► Meer en snellere investeringen in duurzame energiebronnen.

Volgens het PBL liggen we in Nederland niet op schema om onze eigen klimaat doelen te halen. Wereldwijd gezien liggen we nog minder op schema. We moeten daarom eisen dat er meer geïnvesteerd word in duurzame energiebronnen, en dat die investeringen ook sneller komen.

Voor meer details over de stand van zaken, neem eens kijkje in onze wetenschappelijke energieranking 2022

 

► Betere afstemming op het huidige (overbelaste) stroomnet.

Een van de grootste problemen op dit moment is dat ons stroomnet overbelast raakt. Dit komt doordat we stroom opwekken op andere plekken dan voorheen. Hierdoor kan niet alle duurzame energie die we opwekken worden gebruikt. Je hebt misschien wel eens gemerkt dat je niet altijd meer de energie van je eigen zonnepanelen meer kan terugleveren, omdat het stroomnet in je wijk overbelast is. 

Een andere oorzaak van dit probleem is dat energiebedrijven bij hun investeringen niet altijd kijken wat het beste is voor het Nederlandse stroomnet. Ze zijn er voornamelijk mee bezig hoe ze het meest kunnen terug verdienen aan hun investeringen. We moeten daarom eisen dat ze beter rekening houden met het stroomnet. 

 

► Aandacht voor, en afstemming op andere aspecten van duurzaamheid (zoals biodiversiteit).

De uitstoot van broeikasgassen is maar één aspect van duurzaamheid. Er zijn andere zeer belangrijke aspecten waar we diep in de problemen zitten, waar we alle hulp kunnen gebruiken die we kunnen krijgen. Zie ook eens ons artikel over de wetenschappelijke definitie van duurzaamheid en de planetaire grenzen.

Al deze aspecten van duurzaamheid hebben ook invloed op elkaar. Grote zonneparken verminderen CO2 uitstoot, maar gaan ten koste van ruimte voor biodiversiteit. 

We moeten dus eisen dat ook energieleveranciers hier hun steentje aan bijdragen op álle vlakken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meer investeren in zonepanelen op daken in plaats van weilanden, ook als dat financieel iets minder rendabel is. 

explore some more:

Leave a Reply