Definitie van Duurzaamheid

Het is belangrijk een volledige definitie van duurzaamheid te hebben. Zonder volledige defnitie creëert de oplossing voor het ene probleem, vaak een nog groter probleem elders. 

Definitie

Onze criteria aan duurzame ontwikkeling zijn gebaseerd op de volgende definities:  

United Nations definitie:

“Ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.”

bron

Technische definitie:

Ontwikkeling binnen de grenzen waarbinnen de mensheid veilig kan voortbestaan.

Op basis van deze defnities stellen we eerst een set globale criteria op voor duurzame ontwikkeling. Daarna leiden we hiervan de criteria voor ESO-X Energy af. 

Globale Criteria

We hebben een set criteria geformuleerd die van toepasing zijn op de gehele Aarde en samenleving: globale criteria. Deze criteria zijn in feite een set van grenzen waar we tussen moeten blijven. Tussen deze grenzen kan de mensheid zich veilig verder ontwikkelen (zie de technische definitie van duurzame ontwikkeling hierboven). Deze criteria zijn dus ook niet tijdsgebonden. We moeten hier altijd aan voldoen. Snelle actie is vereist voor de grenzen waar we nu niet binnen zitten.

Al deze criteria zijn bebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke inzichten schrijden continu voort, en deze criteria zullen dus regelmatig geupdate worden. Het onderzoek waar wij ons op baseren is vaak zelf ook gebaseerd op onderliggend onderzoek. We hebben de criteria onderverdeeld in drie categoriën: maatschappelijke, economische  en ecologische criteria,

Legenda:

  • Criteria waar we aan voldoen.
  • Criteria in de onzekerheidszone.
  • Criteria die overschreden zijn.
  • [ACTIEF]→  criterium wordt meegenomen in het eerste onderzoek van ESO-X.

De United Nations biedt ook een set criteria voor duurzame ontwikkeling in de vorm van de Sustainable Develoment Goals (SDG). 

Omdat wij simulaties en optimalisaties doen hebben wij echter een concretere set nodig en zijn de SDGs helaas niet direct bruikbaar. We volgende de SDGs wel in grote lijnen.

Maatschappelijke en Economische criteria

Maatschappelijke criteria zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de planeet, en omwille van morele redenen. De welvaart en het welzijn van de bevolking beinvloeden bijvoorbeeld direct bevolkingsgroei, kindersterfte,  energieconsumptie, en de mogelijkheid om duurzame technologiën te adopteren. 

Twee cruciale maatschappelijke criteria zijn geïdentificeerd door bron: Holden, E. (2014) Sustainable development: Our Common Future revisited. Journal of Global Environmental Change.

Indicator: United Nations Human Development Index (HDI, schaal van 0 tot 1).

Grenswaarde: alle landen moeten een HDI boven de 0.63 hebben.

Huidige waarde: 135/189 (71%) van landen voldoen aan dit criterium.

bron

Indicator: GINI coëfficiënt voor inkomensongelijkheid. Schaal van 0 (perfecte gelijkheid) tot 1.

Grenswaarde: GINI coëfficiënt voor de hele wereld moet onder 0.4 blijven.

Huidige waarde: wordt geschat tussen de 0.61 en 0.68. 

bron

Ecologische criteria

Het meest gebruikte framewerk voor ecologische criteria zijn de Planetary Boundaries. De planetary boundaries zijn origineel geformuleerd in het werk van bron: Rockström, J. (2009) A Safe operating space for Humanity. Nature. Dit is geupate in het werk van bron: Steffen, W. (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science.

Het is belangrijk om te bessefen dat de verschillende Planetary Boundaries elkaar beinvloeden. Criterium #2, biosfeer integriteit, is bijvoorbeeld overschreden. Maar we zouden dit kunnen oplossen we ons landgebruik verbeteren (criterium #3).

Indicator: Atmosferische CO2 concentratie

Grenswaarde: 350 ppm (onzekerheidszone: 350-450 ppm)

Huidige waarde: 410 ppm (2019)

+

Indicator: Radiative forcing (overschot aan geabsorbeerde straling in de atmosfeer)

Grenswaarde: +1.0 W/m2 (onzekerheidszone: +1.0 tot +1.5 W/m2)

Huidige waarde: +2.3 W/m2 (+1.1 tot +3.3 W/m2)

Indicator: hoeveelheid uitgestorven soorten per miljoen per jaar (e/msy, extinctions/milion species year).

Grenswaarde: <10 e/msy (onzekerheidszone: 10-100 e/msy)

Huidige waarde: 100-1000 e/msy

Indicator: hoeveelheid bebost land als percentage van de originele hoeveelheid

Grenswaarde: globaal 75% (onzekerheidszone: 75-54%)

Huidige waarde: globaal 62%.

Indicator: Globale fosforstroming in zoetwater naar de oceaan

Grenswaarde: 11 miljard kg/jaar (onzekerheidszone: 11-100 miljard kg/jaar) 

Huidige waarde: ~22 miljard kg/jaar

+

Indicator: industriële en biologische fixatie van stikstof (N)

Grenswaarde: 62 miljard kg/jaar (onzekerheidszone: 62-82 miljard kg/jaar)

Huidige waarde: ~115 miljard kg/jaar

+

Indicator: Fosfor (P) stroming van kustmest naar grond

Grenswaarde: 6.2 miljard kg/jaar (onzekerheidszone: 6.2-11.2 miljard kg/jaar)

Huidige waarde: ~14 miljard kg/jaar

Indicator: Ozon concentratie in de stratosfeer

Grenswaarde: 5% verlies t.o.v. pre-industriële waardes van 290 DU (onzekerheidszone: 5-10%)

Huidige waarde: wordt overschreden in de lente op antartica (200 DU verlies)

Indicator: Water verzadiging met carbonaat ionen t.o.v. aragoniet

Grenswaarde: 80% van pre-industriële verzadigingsgraad (onzekerheidszone: 80-70%)

Huidige waarde: ~84%

Indicator: maximale consumptie van zogenaamd blue water

Grenswaarde: 4000 km3/jaar (onzekerheidszone: 4000-6000 km3/jaar)

Huidige waarde: ~2600 km3

Deze planetary boundaries zijn nog  in de onderzoeksfase.