De Biesterhof. Foto van P. R. Levering

Project

Dit project is op 11 januari door alle spaarders goedgekeurd! 

Land van Ons

&

De Biesterhof

Land van Ons

Land van Ons is een coöperatie waarvan iedereen lid kan worden. Het doel van deze coöperatie is om gezamenlijk grond te kopen en de natuur op deze percelen te herstellen. Dit gebeurt door middel van re-generatieve landbouw. 

Samenwerking met eso-x

Uit overleg met het bestuur van Land van Ons blijkt dat het de makkelijkste manier om een samenwerking te realiseren is als eso-x deelneemt in de coöperatie Land van Ons. Dat houd in dat eso-x lid wordt van Land van Ons en vierkante meters grond koopt via Land van Ons, precies zoals dit voor iedereen in Nederland mogelijk is. Zie ook het kopje “Ik doe mee” op de Land van Ons website.

Inspraak en Eigendom

De aangekochte percelen zijn eigendom van Land van Ons. Echter, omdat Land van Ons een coöperatie is, is elk lid mede eigenaar van de coöperatie. Elk lid heeft insrpaak in het bestuur (iedereen 1 stem) en indirect ook in het beheer van de percelen.

Als jij, als eso-x spaarder dus inspraak wil hebben dan kan je dit aan ons (eso-x) laten weten, en dan vertegenwoordigen wij jou bij Land van Ons. Het is uiteraard ook mogelijk om zelf lid te worden van Land van Ons en zo direct inspraak te krijgen.

Uitgelicht:

De Biesterhof

De Biesterhof is een recent project van Land van Ons, gelegen vlak boven Nijmegen, waar voor het eerst nieuwe jonge boeren aan de slag gaan. In dit geval: Howard en Claudi. In Maart 2022 zijn zij aan de gang gegaan, en hun project staat dus in de kinderschoenen, maar hun plannen zijn prachtig.

Je hebt de boerderij al gezien op de foto bovenaan deze pagina!

▲ Howard en Claudi, boeren van de Biesterhof

kaart

Plan van aanpak

Om kennis te maken met Land van Ons, zijn wij bij Howard op bezoek geweest. Hij licht zijn plan in 1 woord toe: Bomen! Op de Biesterhof willen Howard en Claudi op verschillende manieren zo veel mogelijk bomen inzetten voor voedselproductie. Op de kaart hieronder zie je hun plan. Er komen struweelhagen, fruit en notenbomen met daartussen strokenteelt en kruiden, een educatief voedselbos, en een productievoedselbos. Er zal ook plek zijn voor schapen en kippen die ook een rol zullen vervullen in het ecosysteem.

Op dit moment staan Howard en Claudi pas aan het begin van hun project. Hun eerste focus is beginnen met het herstellen van het bodemleven. Ook zijn de eerste hagen en bomenrijen al geplant. De komende jaren zullen we grote veranderingen zien op dit stukje platteland. Een prachtige fotorapportage van fotograaf P. R. Levering is ook beschikbaar.

Excursie en inspiratie

Indien we de samenwerking met Land van Ons aangaan zullen we ook een excursie naar de Biesterhof organiseren. Deze zal vermoedelijk plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2023. Op die manier kan iedereen die geïnteresseerd is precies zien wat er met onze Boszegels gebeurt! Hopelijk kunnen we in de daarop volgende jaren ook excursies plannen om de voortgang met eigen ogen te bewonderen. 

Mocht je niet kunnen wachten, en wil je nu al een betere indruk willen krijgen van wat wat Claudi en Howard proberen te bereiken, kijk dan eens naar de Netflix documantaire: The Biggest Little Farm. In onze ogen hebben de plannen voor de Biesterhof aardig wat van dit project weg. Zelfs het mobiele kippenhok komt overeen! Een prachtige documantaire om eens te kijken.

kaart